Amendamente - CJ32_AM(2018)622113Amendamente
CJ32_AM(2018)622113

  AMENDAMENTELE
  5 - 48
  Proiect de raport
  Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner
  Modificarea articolului 22 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene
  Propunere de decizie
  (10850/2017 - C8-0228/2017 - 2017/0810(COD))

  12.6.2018

  Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: