Amendamente - CJ32_AM(2018)622113Amendamente
CJ32_AM(2018)622113

AMENDAMENTELE
5 - 48
Proiect de raport
Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner
Modificarea articolului 22 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene
Propunere de decizie
(10850/2017 - C8-0228/2017 - 2017/0810(COD))

12.6.2018

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: