Ändringsförslag - CJ32_AM(2018)622113Ändringsförslag
CJ32_AM(2018)622113

  ÄNDRINGSFÖRSLAG
  5 - 48
  Förslag till betänkande
  Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner
  (PE619.417v02-00)
  Ändring av artikel 22 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken
  Förslag till beslut
  (10850/2017 - C8-0228/2017 - 2017/0810(COD))

  12.6.2018

  Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: