Проект на дневен ред - CJ32_OJ(2018)06-19_1Проект на дневен ред
CJ32_OJ(2018)06-19_1

   

  Комисия по икономически и парични въпроси

  Комисия по конституционни въпроси

   

  CJ32(2018)0619_1

  ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

  Съвместно заседание

  Вторник, 19 юни 2018 г., 18.30–19.00 ч.

  Брюксел

  Зала: „Йожеф Антал" (4Q2)

  1.  Приемане на дневния ред

  2.  Съобщения на председателя

  3.  Одобрение на протоколите от заседанията:

  ·  24 май 2018 гPV – PE622.289v01-00

  *** Време за гласуване ***

  4.  Изменение на член 22 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка

  CJ32/8/11741

  ***I  2017/0810(COD)  10850/2017 – C8-0228/2017

   

  Докладчици:

  Габриел Мато (PPE)
  Данута Мария Хюбнер (PPE)

  PR – PE619.417v02-00
  AM – PE622.113v01-00

  Водеща:

  ECON, AFCO

   

   

   

  ·  Приемане на проекта на доклад

  ·  Гласуване относно решението за започване на междуинституционални преговори

  ·  Краен срок за внасяне на измененията: 15 май 2018 г., 17.00 ч.

  *** Край на гласуването ***

  5.  Разни въпроси

  Последно осъвременяване: 6 септември 2018 г.
  Правна информация - Политика за поверителност