PDF 158kWORD 994k

 

Комисия по икономически и парични въпроси

Комисия по конституционни въпроси

 

CJ32(2018)0619_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Съвместно заседание

Вторник, 19 юни 2018 г., 18.30–19.00 ч.

Брюксел

Зала: „Йожеф Антал" (4Q2)

1.              Приемане на дневния ред

2.              Съобщения на председателя

3.              Одобрение на протоколите от заседанията:

·           24 май 2018 г.              PV – PE622.289v01-00

*** Време за гласуване ***

4.              Изменение на член 22 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка

CJ32/8/11741

***I              2017/0810(COD)              10850/2017 – C8-0228/2017

 

Докладчици:

Габриел Мато (PPE)
Данута Мария Хюбнер (PPE)

PR – PE619.417v02-00
AM – PE622.113v01-00

Водеща:

ECON, AFCO

 

 

 

·           Приемане на проекта на доклад

·           Гласуване относно решението за започване на междуинституционални преговори

·           Краен срок за внасяне на измененията: 15 май 2018 г., 17.00 ч.

*** Край на гласуването ***

5.              Разни въпроси

Последно осъвременяване: 6 септември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност