Návrh pořadu jednání - CJ32_OJ(2018)06-19_1Návrh pořadu jednání
CJ32_OJ(2018)06-19_1

CJ32_OJ(2018)06-19_1

 

Hospodářský a měnový výbor

Výbor pro ústavní záležitosti

 

CJ32(2018)0619_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Společná schůze

Úterý 19. června 2018, 18:30–19:00

Brusel

Místnost: József Antall (4Q2)

1.  Přijetí pořadu jednání

2.  Sdělení předsedy

3.  Schválení zápisů ze schůzí:

·  24. května 2018  PV – PE622.289v01-00

*** Hlasování ***

4.  Změna článku 22 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky

CJ32/8/11741

***I  2017/0810(COD)  10850/2017 – C8-0228/2017

 

Zpravodajové:

Gabriel Mato (PPE)
Danuta Maria Hübner (PPE)

PR – PE619.417v02-00
AM – PE622.113v01-00

Příslušný výbor:

ECON, AFCO

 

 

 

·  přijetí návrhu zprávy

·  hlasování o rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání

·  lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 15. května 2018, 17:00

*** Konec hlasování ***

5.  Různé

Poslední aktualizace: 6. září 2018
Právní upozornění - Ochrana soukromí