Forslag til dagsorden - CJ32_OJ(2018)06-19_1Forslag til dagsorden
CJ32_OJ(2018)06-19_1

 

Økonomi- og Valutaudvalget

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

 

CJ32(2018)0619_1

FORSLAG TIL DAGSORDEN

Fælles møde

Tirsdag den 19. juni 2018 kl. 18.30-19.00

Bruxelles

Mødelokale: József Antall (4Q2)

1.  Vedtagelse af dagsorden

2.  Meddelelser fra formanden

3.  Godkendelse af protokollerne fra møderne

·  24. maj 2018  PV – PE622.289v01-00

*** Afstemning ***

4.  Ændring af artikel 22 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank

CJ32/8/11741

***I  2017/0810(COD)  10850/2017 – C8-0228/2017

 

Ordførere:

Gabriel Mato (PPE)
Danuta Maria Hübner (PPE)

PR – PE619.417v02-00
AM – PE622.113v01-00

Kor.udv.:

ECON, AFCO

 

 

 

·  Vedtagelse af udkast til betænkning

·  Afstemning om afgørelsen om at indlede interinstitutionelle forhandlinger

·  Frist for ændringsforslag: den 15. maj 2018 kl. 17.00

*** Afstemning afsluttet ***

5.  Diverse sager

Seneste opdatering: 6. september 2018
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik