Napirend tervezet - CJ32_OJ(2018)06-19_1Napirend tervezet
CJ32_OJ(2018)06-19_1

   

  Gazdasági és Monetáris Bizottság

  Alkotmányügyi Bizottság

   

  CJ32(2018)0619_1

  NAPIRENDTERVEZET

  Együttes ülés

  2018. június 19., kedd, 18.30–19.00

  Brüsszel

  Terem: József Antall (4Q2)

  1.  A napirend elfogadása

  2.  Az elnök közleményei

  3.  A következő ülés(ek) jegyzőkönyvének elfogadása:

  ·  2018. május 24.  PV – PE622.289v01-00

  *** Szavazás ***

  4.  A Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmánya 22. cikkének módosítása

  CJ32/8/11741

  ***I  2017/0810(COD)  10850/2017 – C8-0228/2017

   

  Előadók:

  Gabriel Mato (PPE)
  Danuta Maria Hübner (PPE)

  PR – PE619.417v02-00
  AM – PE622.113v01-00

  Illetékes:

  ECON, AFCO

   

   

   

  ·  Jelentéstervezet elfogadása

  ·  Szavazás intézményközi tárgyalások megindításáról szóló határozatról

  ·  A módosítások előterjesztésének határideje: 2018. május 15., 17.00

  *** Szavazás vége ***

  5.  Egyéb kérdések

  Utolsó frissítés: 2018. szeptember 6.
  Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat