Napirend tervezet - CJ32_OJ(2018)06-19_1Napirend tervezet
CJ32_OJ(2018)06-19_1

 

Gazdasági és Monetáris Bizottság

Alkotmányügyi Bizottság

 

CJ32(2018)0619_1

NAPIRENDTERVEZET

Együttes ülés

2018. június 19., kedd, 18.30–19.00

Brüsszel

Terem: József Antall (4Q2)

1.  A napirend elfogadása

2.  Az elnök közleményei

3.  A következő ülés(ek) jegyzőkönyvének elfogadása:

·  2018. május 24.  PV – PE622.289v01-00

*** Szavazás ***

4.  A Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmánya 22. cikkének módosítása

CJ32/8/11741

***I  2017/0810(COD)  10850/2017 – C8-0228/2017

 

Előadók:

Gabriel Mato (PPE)
Danuta Maria Hübner (PPE)

PR – PE619.417v02-00
AM – PE622.113v01-00

Illetékes:

ECON, AFCO

 

 

 

·  Jelentéstervezet elfogadása

·  Szavazás intézményközi tárgyalások megindításáról szóló határozatról

·  A módosítások előterjesztésének határideje: 2018. május 15., 17.00

*** Szavazás vége ***

5.  Egyéb kérdések

Utolsó frissítés: 2018. szeptember 6.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat