PDF 157kWORD 262k

 

Commissie economische en monetaire zaken

Commissie constitutionele zaken

 

CJ32(2018)0619_1

ONTWERPAGENDA

Gezamenlijke vergadering

Dinsdag 19 juni 2018, 18.30 - 19.00 uur

Brussel

Zaal: József Antall (4Q2)

1.              Aanneming van de agenda

2.              Mededelingen van de voorzitter

3.              Goedkeuring van notulen van vergaderingen

·           24 mei 2018              PV – PE622.289v01-00

*** Stemming ***

4.              Wijziging van artikel 22 van de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank

CJ32/8/11741

***I              2017/0810(COD)              10850/2017 – C8-0228/2017

 

Rapporteurs:

Gabriel Mato (PPE)
Danuta Maria Hübner (PPE)

PR – PE619.417v02-00
AM – PE622.113v01-00

Bevoegd:

ECON, AFCO

 

 

 

·           Goedkeuring ontwerpverslag

·           Stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen

·           Termijn voor de indiening van amendementen: 15 mei 2018, 17.00 uur

*** Einde stemming ***

5.              Rondvraag

Laatst bijgewerkt op: 6 september 2018Juridische mededeling - Privacybeleid