Förslag till föredragningslista - CJ32_OJ(2018)06-19_1Förslag till föredragningslista
CJ32_OJ(2018)06-19_1

   

  Utskottet för ekonomi och valutafrågor

  Utskottet för konstitutionella frågor

   

  CJ32(2018)0619_1

  FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

  Gemensamt sammanträde

  Tisdagen den 19 juni 2018 kl. 18.30–19.00

  Bryssel

  Lokal: József Antall (4Q2)

  1.  Godkännande av föredragningslistan

  2.  Meddelanden från ordföranden

  3.  Justering av sammanträdesprotokoll

  ·  24 maj 2018  PV – PE622.289v01-00

  *** Omröstning ***

  4.  Ändring av artikel 22 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken

  CJ32/8/11741

  ***I  2017/0810(COD)  10850/2017 – C8-0228/2017

   

  Föredragande:

  Gabriel Mato (PPE)
  Danuta Maria Hübner (PPE)

  PR – PE619.417v02-00
  AM – PE622.113v01-00

  Ansv. utsk.:

  ECON, AFCO

   

   

   

  ·  Antagande av förslag till betänkande

  ·  Omröstning om beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar

  ·  Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 15 maj 2018 kl. 17.00

  *** Omröstningen avslutas ***

  5.  Övriga frågor

  Senaste uppdatering: 6 september 2018
  Rättsligt meddelande - Integritetspolicy