Förslag till föredragningslista - CJ32_OJ(2018)06-19_1Förslag till föredragningslista
CJ32_OJ(2018)06-19_1

 

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Utskottet för konstitutionella frågor

 

CJ32(2018)0619_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Gemensamt sammanträde

Tisdagen den 19 juni 2018 kl. 18.30–19.00

Bryssel

Lokal: József Antall (4Q2)

1.  Godkännande av föredragningslistan

2.  Meddelanden från ordföranden

3.  Justering av sammanträdesprotokoll

·  24 maj 2018  PV – PE622.289v01-00

*** Omröstning ***

4.  Ändring av artikel 22 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken

CJ32/8/11741

***I  2017/0810(COD)  10850/2017 – C8-0228/2017

 

Föredragande:

Gabriel Mato (PPE)
Danuta Maria Hübner (PPE)

PR – PE619.417v02-00
AM – PE622.113v01-00

Ansv. utsk.:

ECON, AFCO

 

 

 

·  Antagande av förslag till betänkande

·  Omröstning om beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar

·  Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 15 maj 2018 kl. 17.00

*** Omröstningen avslutas ***

5.  Övriga frågor

Senaste uppdatering: 6 september 2018
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy