PDF 157kWORD 263k

 

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Utskottet för konstitutionella frågor

 

CJ32(2018)0619_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Gemensamt sammanträde

Tisdagen den 19 juni 2018 kl. 18.30–19.00

Bryssel

Lokal: József Antall (4Q2)

1.              Godkännande av föredragningslistan

2.              Meddelanden från ordföranden

3.              Justering av sammanträdesprotokoll

·           24 maj 2018              PV – PE622.289v01-00

*** Omröstning ***

4.              Ändring av artikel 22 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken

CJ32/8/11741

***I              2017/0810(COD)              10850/2017 – C8-0228/2017

 

Föredragande:

Gabriel Mato (PPE)
Danuta Maria Hübner (PPE)

PR – PE619.417v02-00
AM – PE622.113v01-00

Ansv. utsk.:

ECON, AFCO

 

 

 

·           Antagande av förslag till betänkande

·           Omröstning om beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar

·           Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 15 maj 2018 kl. 17.00

*** Omröstningen avslutas ***

5.              Övriga frågor

Senaste uppdatering: 6 september 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy