13.4.2018
CJ32_PR(2018)619417
ONTWERPVERSLAG
over het ontwerpbesluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van artikel 22 van de Statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank
(10850/2017 - C8-0228/2017 - 2017/0810(COD))
Commissie economische en monetaire zaken
Commissie constitutionele zaken
Rapporteurs: Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 354kWORD 76k
Juridische mededeling - Privacybeleid