13.4.2018
CJ32_PR(2018)619417
NÁVRH SPRÁVY
o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení článok 22 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky
(10850/2017 - C8-0228/2017 - 2017/0810(COD))
Výbor pre hospodárske a menové veci
Výbor pre ústavné veci
Spravodajcovia: Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 533kWORD 77k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia