17.12.2018
CJ36_AM(2018)632153
ÆNDRINGSFORSLAG
124 - 385
Udkast til betænkning
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
(PE630.512v01-00)
Fastlæggelse af en ramme til fremme af bæredygtige investeringer
Forslag til forordning
(COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD))

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 1228kWORD 169k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik