17.12.2018
CJ36_AM(2018)632153
GROZĪJUMI Nr.
124 - 385
Ziņojuma projekts
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
(PE630.512v01-00)
Regulējuma izveide ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai
Regulas priekšlikums
(COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD))

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 1443kWORD 172k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika