17.12.2018
CJ36_AM(2018)632153
POPRAWKI
124 - 385
Projekt sprawozdania
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
(PE630.512v01-00)
Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje
Wniosek dotyczący rozporządzenia
(COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD))

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 1542kWORD 149k
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności