PDF 146kWORD 263k

 

Комисия по икономически и парични въпроси

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

 

CJ36(2019)1021_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Процедура на съвместни комисии (член 58)

Понеделник, 21 октомври 2019 г., 19.30–19.45 ч.

Страсбург

Зала: „Луиз Вайс“ (N1.4)

1. Приемане на дневния ред

2. Създаване на рамка за насърчаване на инвестициите в устойчиво развитие

CJ36/9/01578

***I 2018/0178(COD) COM(2018)0353 – C8-0207/2018

 

Докладчици:

 

Бас Ейкхаут (Verts/ALE)
Сирпа Пиетикяйнен (PPE)

 

Водеща:

 

ECON, ENVI

 

 

 

         Гласуване относно решението за започване на междуинституционални преговори

3. Разни въпроси

Последно осъвременяване: 15 октомври 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност