PDF 143kWORD 967k

 

Majandus- ja rahanduskomisjon

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

 

CJ36(2019)1021_1

PÄEVAKORRA PROJEKT

Komisjonide ühismenetlus (artikkel 58)

Esmaspäev, 21. oktoober 2019 kell 19.30–19.45

Strasbourg

Ruum: Louise Weiss (N1.4)

1. Päevakorra kinnitamine

2. Raamistiku loomine jätkusuutlike investeeringute soodustamiseks

CJ36/9/01578

***I 2018/0178(COD) COM(2018)0353 – C8-0207/2018

 

Raportöörid:

 

Bas Eickhout (Verts/ALE)
Sirpa Pietikäinen (PPE)

 

Vastutav:

 

ECON, ENVI

 

 

 

         Institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise otsuse hääletus

3. Muud küsimused

Viimane päevakajastamine: 16. oktoober 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika