PDF 148kWORD 261k

 

Ekonomikas un monetārā komiteja

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

 

CJ36(2019)1021_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Procedūra ar apvienotajām komitejām (58. pants)

Pirmdien, 2019. gada 21. oktobrī, plkst. 19.30–19.45

Strasbūra

Telpa: Louise Weiss (N1.4)

1. Darba kārtības pieņemšana

2. Regulējuma izveide ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai

CJ36/9/01578

***I 2018/0178(COD) COM(2018)0353 – C8-0207/2018

 

Referenti:

 

Bas Eickhout (Verts/ALE)
Sirpa Pietikäinen (PPE)

 

Atbildīgā komiteja:

 

ECON, ENVI

 

 

 

         Balsojums par lēmumu sākt iestāžu sarunas

3. Dažādi jautājumi

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 15. oktobrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika