PDF 154kWORD 261k

 

Komisja Gospodarcza i Monetarna

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

 

CJ36(2019)1021_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Procedura wspólnych posiedzeń komisji (art. 58 Regulaminu)

Poniedziałek 21 października 2019 r., w godz. 19.30 – 19.45

Strasburg

Sala: Louise Weiss (N1.4)

1. Przyjęcie porządku dziennego

2. Ustanowienie ram ułatwiających zrównoważone inwestycje

CJ36/9/01578

***I 2018/0178(COD) COM(2018)0353 – C8-0207/2018

 

Sprawozdawcy:

 

Bas Eickhout (Verts/ALE)
Sirpa Pietikäinen (PPE)

 

Przedm. właśc.:

 

ECON, ENVI

 

 

 

         Głosowanie w sprawie decyzji o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych

3. Sprawy różne

Ostatnia aktualizacja: 17 października 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności