PDF 153kWORD 261k

 

Výbor pre hospodárske a menové veci

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

 

CJ36(2019)1021_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Postup spoločných výborov (článok 58)

pondelok 21. októbra 2019 od 19.30 do 19.45 h

Štrasburg

Miestnosť: Louise Weiss (N1.4)

1. Prijatie programu schôdze

2. Vytvorenie rámca na uľahčenie udržateľných investícií

CJ36/9/01578

***I 2018/0178(COD) COM(2018)0353 – C8-0207/2018

 

Spravodajcovia:

 

Bas Eickhout (Verts/ALE)
Sirpa Pietikäinen (PPE)

 

Gestorský výbor:

 

ECON, ENVI

 

 

 

         Hlasovanie o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovania

3. Rôzne otázky

Posledná úprava: 14. októbra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia