PDF 145kWORD 261k

 

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

 

CJ36(2019)1021_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Gemensamt utskottsförfarande (art. 58)

Måndagen den 21 oktober 2019 kl. 19.30–19.45

Strasbourg

Lokal: Louise Weiss (N1.4)

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar

CJ36/9/01578

***I 2018/0178(COD) COM(2018)0353 – C8-0207/2018

 

Föredragande:

 

Bas Eickhout (Verts/ALE)
Sirpa Pietikäinen (PPE)

 

Ansvarigt utskott:

 

ECON, ENVI

 

 

 

         Omröstning om beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar

3. Övriga frågor

Senaste uppdatering: 14 oktober 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy