PDF 161kWORD 267k

 

Комисия по икономически и парични въпроси

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

 

CJ36(2020)0123_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Процедура на съвместни комисии (член 58)

Четвъртък, 23 януари 2020 г., 9.00–9.15 ч.

Брюксел

Зала: „Йожеф Антал" (4Q2)

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

3. Одобрение на протоколите от заседанията:

         21 октомври 2019 г. PV – PE642.974v01-00

*** Време за гласуване ***

4. Създаване на рамка за насърчаване на инвестициите в устойчиво развитие

CJ36/9/01578

***I 2018/0178(COD) COM(2018)0353 – C8-0207/2018

 

Докладчици:

 

Бас Ейкхаут (Verts/ALE)
Сирпа Пиетикяйнен (PPE)

 

Водещи:

 

ECON, ENVI

 

 

 

         Гласуване относно временното споразумение вследствие на междуинституционални преговори

*** Край на гласуването ***

5. Разни въпроси

Последно осъвременяване: 17 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност