PDF 162kWORD 264k

 

Hospodářský a měnový výbor

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

 

CJ36(2020)0123_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Postup společných schůzí výborů (článek 58)

Čtvrtek 23. ledna 2020, 9:00–9:15

Brusel

Místnost: József Antall (4Q2)

1. Přijetí pořadu jednání

2. Sdělení předsedy

3. Schválení zápisů ze schůzí:

         21. října 2019 PV – PE642.974v01-00

*** Hlasování ***

4. Zřízení rámce pro usnadnění udržitelného investování

CJ36/9/01578

***I 2018/0178(COD) COM(2018)0353 – C8-0207/2018

 

Zpravodajové:

 

Bas Eickhout (Verts/ALE)
Sirpa Pietikäinen (PPE)

 

Příslušný výbor:

 

ECON, ENVI

 

 

 

         hlasování o předběžné dohodě, která je výsledkem interinstitucionálních jednání

*** Konec hlasování ***

5. Různé

Poslední aktualizace: 20. ledna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí