PDF 161kWORD 263k

 

Økonomi- og Valutaudvalget

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

 

CJ36(2020)0123_1

FORSLAG TIL DAGSORDEN

Fælles udvalgsprocedure (artikel 58)

Torsdag den 23. januar 2020 kl. 9.00-9.15

Bruxelles

Mødelokale: József Antall (4Q2)

1. Vedtagelse af dagsorden

2. Meddelelser fra formanden

3. Godkendelse af protokollerne fra møderne

         21. oktober 2019 PV – PE642.974v01-00

*** Afstemning ***

4. Fastlæggelse af en ramme til fremme af bæredygtige investeringer

CJ36/9/01578

***I 2018/0178(COD) COM(2018)0353 – C8-0207/2018

 

Ordførere:

 

Bas Eickhout (Verts/ALE)
Sirpa Pietikäinen (PPE)

 

Kor.udv.:

 

ECON, ENVI

 

 

 

         Afstemning om den foreløbige aftale, der er et resultat af de interinstitutionelle forhandlinger

*** Afstemning afsluttet ***

5. Diverse sager

Seneste opdatering: 17. januar 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik