PDF 166kWORD 264k

 

Komisja Gospodarcza i Monetarna

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

 

CJ36(2020)0123_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Procedura wspólnych posiedzeń komisji (art. 58 Regulaminu)

Czwartek 23 stycznia 2020 r., w godz. 9.00 – 9.15

Bruksela

Sala: József Antall (4Q2)

1. Przyjęcie porządku dziennego

2. Komunikaty przewodniczącego

3. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń

         21 października 2019 r. PV – PE642.974v01-00

*** Głosowanie ***

4. Ustanowienie ram ułatwiających zrównoważone inwestycje

CJ36/9/01578

***I 2018/0178(COD) COM(2018)0353 – C8-0207/2018

 

Sprawozdawcy:

 

Bas Eickhout (Verts/ALE)
Sirpa Pietikäinen (PPE)

 

Przedm. właśc.:

 

ECON, ENVI

 

 

 

         Głosowanie nad porozumieniem wstępnym wynikającym z negocjacji międzyinstytucjonalnych

*** Koniec głosowania ***

5. Sprawy różne

Ostatnia aktualizacja: 20 stycznia 2020Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności