PDF 159kWORD 264k

 

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

 

CJ36(2020)0123_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Gemensamt utskottsförfarande (art. 58)

Torsdagen den 23 januari 2020 kl. 9.00–9.15

Bryssel

Lokal: József Antall (4Q2)

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Meddelanden från ordföranden

3. Justering av sammanträdesprotokoll

         21 oktober 2019 PV – PE642.974v01-00

*** Omröstning ***

4. Inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar

CJ36/9/01578

***I 2018/0178(COD) COM(2018)0353 – C8-0207/2018

 

Föredragande:

 

Bas Eickhout (Verts/ALE)
Sirpa Pietikäinen (PPE)

 

Ansvarigt utskott:

 

ECON, ENVI

 

 

 

         Omröstning om preliminär överenskommelse från interinstitutionella förhandlingar

*** Omröstningen avslutas ***

5. Övriga frågor

Senaste uppdatering: 17 januari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy