Ændringsforslag - CJ43_AM(2023)745530Ændringsforslag
CJ43_AM(2023)745530

ÆNDRINGSFORSLAG
818 - 1124
Udkast til betænkning
Tomislav Sokol, Annalisa Tardino
(PE742.387v01-00)
Det europæiske sundhedsdataområde
Forslag til forordning
(COM(2022)0197 - C9-0167/2022 - 2022/0140(COD))

29.3.2023

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: