Tarkistukset - CJ43_AM(2023)745530Tarkistukset
CJ43_AM(2023)745530

TARKISTUKSET
818 - 1124
Mietintöluonnos
Tomislav Sokol, Annalisa Tardino
(PE742.387v01-00)
Eurooppalainen terveysdata-avaruus
Ehdotus asetukseksi
(COM(2022)0197 - C9-0167/2022 - 2022/0140(COD))

29.3.2023

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: