Pakeitimai - CJ43_AM(2023)745530Pakeitimai
CJ43_AM(2023)745530

PAKEITIMAI
818 - 1124
Pranešimo projektas
Tomislav Sokol, Annalisa Tardino
(PE742.387v01-00)
Europos sveikatos duomenų erdvė
Pasiūlymas dėl reglamento
(COM(2022)0197 – C9-0167/2022 – 2022/0140(COD))

29.3.2023

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: