Pozměňovací návrhy - CJ43_AM(2023)745531Pozměňovací návrhy
CJ43_AM(2023)745531

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
1125 - 1538
Návrh zprávy
Tomislav Sokol, Annalisa Tardino
(PE742.387v01-00)
Evropský prostor pro zdravotní data
Návrh nařízení
(COM(2022)0197 – C9-0167/2022 – 2022/0140(COD))

29.3.2023

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: