Muudatusettepanekud - CJ43_AM(2023)745531Muudatusettepanekud
CJ43_AM(2023)745531

MUUDATUSETTEPANEKUD
1125-1538
Raporti projekt
Tomislav Sokol, Annalisa Tardino
(PE742.387v01-00)
Ühtne Euroopa terviseandmeruum
Ettepanek võtta vastu määrus
(COM(2022)0197 - C9-0167/2022 - 2022/0140(COD))

29.3.2023

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: