Amandmani - CJ43_AM(2023)745531Amandmani
CJ43_AM(2023)745531

AMANDMANI
1125 - 1538
Nacrt izvješća
Tomislav Sokol, Annalisa Tardino
(PE742.387v01-00)
Europski prostor za zdravstvene podatke
Prijedlog uredbe
(COM(2022)0197 – C9-0167/2022 – 2022/0140(COD))

29.3.2023

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: