Amendamente - CJ43_AM(2023)745531Amendamente
CJ43_AM(2023)745531

AMENDAMENTELE
1125 - 1538
Proiect de raport
Tomislav Sokol, Annalisa Tardino
(PE742.387v01-00)
Spațiul european al datelor privind sănătatea
Propunere de regulament
(COM(2022)0197 - C9-0167/2022 - 2022/0140(COD))

29.3.2023

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: