Ändringsförslag - CJ43_AM(2023)745531Ändringsförslag
CJ43_AM(2023)745531

ÄNDRINGSFÖRSLAG
1125 - 1538
Förslag till betänkande
Tomislav Sokol, Annalisa Tardino
(PE742.387v01-00)
Ett europeiskt hälsodataområde
Förslag till förordning
(COM(2022)0197 – C9-0167/2022 – 2022/0140(COD))

29.3.2023

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: