Návrh zprávy - CJ43_PR(2023)742387Návrh zprávy
CJ43_PR(2023)742387

NÁVRH ZPRÁVY
o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropském prostoru pro zdravotní data
(COM(2022)0197 - C9-0167/2022 - 2022/0140(COD))
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Zpravodajové: Tomislav Sokol, Annalisa Tardino

10.2.2023

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: