Abbozz ta' rapport - CJ43_PR(2023)742387Abbozz ta' rapport
CJ43_PR(2023)742387

ABBOZZ TA' RAPPORT
dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-Ispazju Ewropew tad-Data dwar is-Saħħa
(COM(2022)0197 - C9-0167/2022 - 2022/0140(COD))
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
Rapporteurs: Tomislav Sokol, Annalisa Tardino

10.2.2023

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: