Ontwerpverslag - CJ43_PR(2023)742387Ontwerpverslag
CJ43_PR(2023)742387

ONTWERPVERSLAG
over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de Europese ruimte voor gezondheidsgegevens
(COM(2022)0197 - C9-0167/2022 - 2022/0140(COD))
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Rapporteurs: Tomislav Sokol, Annalisa Tardino

10.2.2023

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: