Projekt sprawozdania - CJ43_PR(2023)742387Projekt sprawozdania
CJ43_PR(2023)742387

PROJEKT SPRAWOZDANIA
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia
(COM(2022)0197 - C9-0167/2022 - 2022/0140(COD))
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Sprawozdawcy: Tomislav Sokol, Annalisa Tardino

10.2.2023

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: