Proiect de raport - CJ43_PR(2023)742387Proiect de raport
CJ43_PR(2023)742387

PROIECT DE RAPORT
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului referitor la spațiul european al datelor privind sănătatea
(COM(2022)0197 - C9-0167/2022 - 2022/0140(COD))
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Raportori: Tomislav Sokol, Annalisa Tardino

10.2.2023

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: