Návrh správy - CJ43_PR(2023)742387Návrh správy
CJ43_PR(2023)742387

NÁVRH SPRÁVY
o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskom priestore pre zdravotné údaje
(COM(2022)0197 - C9-0167/2022 - 2022/0140(COD))
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Spravodajcovia: Tomislav Sokol, Annalisa Tardino

10.2.2023

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: