Stanovisko - CONT_AD(2017)597708Stanovisko
CONT_AD(2017)597708

STANOVISKO
Výboru pro rozpočtovou kontrolu
pro Výbor pro zahraniční věci, Výbor pro rozvoj a Rozpočtový výbor
k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro udržitelný rozvoj (EFSD) a o zřízení záruky EFSD a záručního fondu EFSD
(COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD))
Navrhovatel: Indrek Tarand

12.4.2017

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: