Arvamus - CONT_AD(2017)597708Arvamus
CONT_AD(2017)597708

ARVAMUS
Esitaja: eelarvekontrollikomisjon
Saajad: väliskomisjon, arengukomisjon ja eelarvekomisjon
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse Euroopa Jätkusuutliku Arengu Fondi (EFSD) ning millega luuakse EFSD tagatis ja EFSD tagatisfond
(COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD))
Arvamuse koostaja: Indrek Tarand

12.4.2017

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: