Mišljenje - CONT_AD(2017)597708Mišljenje
CONT_AD(2017)597708

MIŠLJENJE
Odbora za proračunski nadzor
upućeno Odboru za vanjske poslove, Odboru za razvoj i Odboru za proračune
o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za održivi razvoj (EFOR) i uspostavljanju jamstva EFOR-a i Jamstvenog fonda EFOR-a
(COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD))
Izvjestitelj za mišljenje: Indrek Tarand

12.4.2017

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: