Opinjoni - CONT_AD(2017)597708Opinjoni
CONT_AD(2017)597708

OPINJONI
tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
għall-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, il-Kumitat għall-Iżvilupp u l-Kumitat għall-Baġits
dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Sostenibbli (EFSD) u t-twaqqif tal-Garanzija tal-EFSD u tal-Fond ta' Garanzija tal-EFSD
(COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD))
Rapporteur għal opinjoni: Indrek Tarand

12.4.2017

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: