Stanovisko - CONT_AD(2017)597708Stanovisko
CONT_AD(2017)597708

STANOVISKO
Výboru pre kontrolu rozpočtu
pre Výbor pre zahraničné veci, Výbor pre rozvoj a Výbor pre rozpočet
k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde pre trvalo udržateľný rozvoj (EFSD) a vytvorení záruky EFSD a záručného fondu EFSD
(COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD))
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Indrek Tarand

12.4.2017

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: