MNENJE
Odbora za proračunski nadzor
za Odbor za zunanje zadeve, Odbor za razvoj in Odbor za proračun
o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za trajnostni razvoj (EFSD) ter ustanovitvi jamstva EFSD in jamstvenega sklada EFSD
(COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD))
Pripravljavec mnenja: Indrek Tarand

12.4.2017

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: