Stanovisko - CONT_AD(2017)606164Stanovisko
CONT_AD(2017)606164

STANOVISKO
Výboru pro rozpočtovou kontrolu
pro Rozpočtový výbor
k reformě systému vlastních zdrojů Evropské unie
(2017/2053(INI))
Zpravodaj: Nedzhmi Ali

27.11.2017

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: