Arvamus - CONT_AD(2017)606164Arvamus
CONT_AD(2017)606164

ARVAMUS
Esitaja: eelarvekontrollikomisjon
Saaja: eelarvekomisjon
Euroopa Liidu omavahendite süsteemi reformimise kohta
(2017/2053(INI))
Arvamuse koostaja: Nedzhmi Ali

27.11.2017

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: