Mišljenje - CONT_AD(2017)606164Mišljenje
CONT_AD(2017)606164

MIŠLJENJE
Odbora za proračunski nadzor
upućeno Odboru za proračune
o reformi sustava vlastitih sredstava Europske unije
(2017/2053(INI))
Izvjestitelj za mišljenje: Nedzhmi Ali

27.11.2017

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: