Vélemény - CONT_AD(2017)606164Vélemény
CONT_AD(2017)606164

VÉLEMÉNY
a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részéről
a Költségvetési Bizottság részére
az európai uniós saját források rendszerének reformjáról
(2017/2053(INI))
A vélemény előadója: Nedzhmi Ali

27.11.2017

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: