Opinjoni - CONT_AD(2017)606164Opinjoni
CONT_AD(2017)606164

OPINJONI
tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
għall-Kumitat għall-Baġits
dwar riforma tas-sistema ta' riżorsi proprji tal-Unjoni Ewropea
(2017/2053(INI))
Rapporteur għal opinjoni: Nedzhmi Ali

27.11.2017

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: