Advies - CONT_AD(2017)606164Advies
CONT_AD(2017)606164

ADVIES
van de Commissie begrotingscontrole
aan de Begrotingscommissie
inzake hervorming van het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie
(2017/2053(INI))
Rapporteur voor advies: Nedzhmi Ali

27.11.2017

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: